KARİYER AYDINLATMA METNİ

 

İşbu “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” çalışan adaylarının işe alım, uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu VODATECH ÇAĞRI MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”), tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Esentepe Mah. İnönü Cad. Erdoğan Sk.No:6 Kartal İstanbul adresinde mukim, ŞİRKET tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hal, Cinsiyet, Uyruk

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tekliflendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Başvuruların Değerlendirilmesi, İşe Alım Sürecinde Çalışan/ Stajyer Adayının Başvurmuş Olduğu Pozisyon İçin Değerlendirilebilmesi, Sürecin Yönetilmesi ve Çalışan/ Stajyer Adayı ile İlgili Toplantı ve Görüşme Organizasyonun Sağlanması, İletişim Faaliyetlerinin Planlanması
Toplanma Yöntemi https://www.vodatech.com.tr/ internet sitesinde yer alan kariyer alanına gönderilen öz geçmişler vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt İçi Aktarım Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Grup Şirketlere
Yurt Dışı Aktarım Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

E-Posta Adresi, Adres, Telefon Numarası

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tekliflendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Toplanma Yöntemi https://www.vodatech.com.tr/ internet sitesinde yer alan kariyer alanına gönderilen öz geçmişler vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt İçi Aktarım Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Grup Şirketlere
Yurt Dışı Aktarım Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi Mesleki Deneyim

Özgeçmiş, Diploma Bilgileri, Meslek İçi Eğitim ve Deneyimler, Gidilen Kurslar, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Programları Bilgisi, İş Tecrübesi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Planlanması, Ücret Politikasının Belirlenmesi
Toplanma Yöntemi https://www.vodatech.com.tr/ internet sitesinde yer alan kariyer alanına gönderilen öz geçmişler vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt İçi Aktarım Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Grup Şirketlere
Yurt Dışı Aktarım Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Planlanması, Ücret Politikasının Belirlenmesi
Toplanma Yöntemi https://www.vodatech.com.tr/ internet sitesinde yer alan kariyer alanına gönderilen öz geçmişler vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Yurt İçi Aktarım Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Grup Şirketlere
Yurt Dışı Aktarım Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Özgeçmişte yer vermeniz halinde;

Kişisel Veri Kategorisi Sağlık Bilgileri

Engellilik Bilgisi, Sağlık Geçmişi Bilgisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Planlanması, Ücret Politikasının Belirlenmesi
Toplanma Yöntemi https://www.vodatech.com.tr/ internet sitesinde yer alan kariyer alanına gönderilen öz geçmişler vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/1: Açık Rıza
Yurt İçi Aktarım Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Grup Şirketlere
Yurt Dışı Aktarım Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Özgeçmişte yer vermeniz halinde;

Kişisel Veri Kategorisi Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Mahkûmiyet Bilgisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Planlanması, Ücret Politikasının Belirlenmesi
Toplanma Yöntemi https://www.vodatech.com.tr/ internet sitesinde yer alan kariyer alanına gönderilen öz geçmişler vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/1: Açık Rıza
Yurt İçi Aktarım Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Grup Şirketlere
Yurt Dışı Aktarım Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Özgeçmişte yer vermeniz halinde;

Kişisel Veri Kategorisi Üye Olunan Dernek, Vakıf, Sendika Bilgisi

Üye Olunan Dernek, Vakıf, Sendika Bilgisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı https://www.vodatech.com.tr/ internet sitesinde yer alan kariyer alanına gönderilen öz geçmişler vasıtasıyla elde edilmektedir.
Toplanma Yöntemi 1. Elden bırakılan iş başvuru formları, doğrudan/dolaylı yoldan gönderilen e-postalar ve referanslı özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. LinkedIn, Kariyer.net vb. istihdam platformları vasıtasıyla elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi KVKK m. 5/1: Açık Rıza
Yurt İçi Aktarım Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Grup Şirketlere
Yurt Dışı Aktarım Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Ayrıca açık rızanız olması durumunda Şirket ile paylaşılan kişisel veriler yine yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda açık pozisyon olması durumunda çalışan adayı ile yeniden iletişime geçmek ve ilgili pozisyonda değerlendirilmek üzere 1 yıl süre ile Şirket tarafından saklanabilecektir.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Esentepe Mah. İnönü Cad. Erdoğan Sk.No:6 Kartal İstanbuladresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan  vodatechcagri@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@vodatech.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz

 

İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmatadır, diğer çerezler açık rız vermeniz halinde, sizlere yönelik reklan/pazarlama faaliyetlerinin yapılması, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme(gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup aydınlatma metnine erişmek için
Çerez Politikası