Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Sürdürülebilirliğin; gelişen ve değişen dünya şartlarının doğru olarak tespit edilmesi ve karşılanması ile mümkün olacağının bilincinde olan Vodatech,

Süreçlerinde kalite, bilgi güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti yönetimi sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini 2007 yılından bu yana dikkate alarak içselleştirmiştir.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız ile;

Kalitemizin ve başarımızın güvencesi olan çalışanlarımızın aktif ve yapıcı katılımları ile entegre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlarız.

Müşterilerimizden, çalışanlarımızdan ve tüm ilgili taraflardan gelebilecek uygulanabilir istek ve önerileri dikkate alarak değerlendirir ve uygulanabilir projeler üreterek hizmete dönüştürürüz.

Tüm süreçlerimizi bilgi güvenliği üzerine kurgular, gizlilik politikalarını ana yol haritamız olarak görürüz.

Hizmetin niceliğinden önce niteliğine odaklanır, her aşamada yüksek kalite bakış açısı ile hareket ederiz.

Ar-Ge çalışmalarına önem veren Vodatech’te, teknoloji ve tecrübelerimizi birleştirerek sektör ilklerini gerçekleştiren lider firma olmayı hedefleriz.

Yasal şartlara ve müşteri sözleşmelerine uyumu ve uygulanabilir diğer şartları önceliğimiz olarak görürüz.

Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı her noktada şeffaf oluruz.

Hem Vodatech hem de müşterileri için risk odaklı yaklaşımla risk ortaya çıkmadan kaynağında ortadan kaldırmayı, riskleri belirleyerek azaltılması yönünde çalışmalar yaparız.

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştiririz.

Verdiğimiz eğitimlerle, çalışanlarımızın bireysel gelişimlerine katkıda bulunur, motivasyonlarını artırır, iş süreçlerine katılımını sağlayarak iş ile ilgili sorumluluk bilincini geliştiririz.

Bağlı bulunduğumuz uygulanabilir tüm yasal ve diğer şartları göz önünde bulundurur, coğrafi konum şartlarımıza göre oluşabilecek her türlü acil durumlarda hızlı ve etkili kararlar alarak, hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi, altyapı ve kaynakları sağlarız.

Standartlarımız

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 20000

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22301

Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 18295

Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Standardı

Ödüller

Çağrı Merkezi Expo Ödülleri – En İyi Müşteri Temsilcisi
Çağrı Merkezi Expo Ödülleri En İyi Ürün – CALL – IQ Kalite Ölçüm ve Performans Sistemi
İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmatadır, diğer çerezler açık rız vermeniz halinde, sizlere yönelik reklan/pazarlama faaliyetlerinin yapılması, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme(gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup aydınlatma metnine erişmek için
Çerez Politikası